Överlägg

Karantän i Kina- Hur får man mat?

Situationen i Kina kanske håller på att förbättras, samtidigt som det blir sämmre och sämmre för oss i Europa, men vilka lärdomar kan vi ta från våra asiatiska vänner för att minimera störningarna i våra liv? En fråga som jag har ställt mig och som jag har hört flera andra ställa är hur dem får mat i Kina när dem sitter i karantän i sina hem. Svaret är dem oväntade hjältarna, matleverantörerna. 

För många i Kina är leveransförare den enda kopplingen till omvärlden. En gång en allestädes närvarande men osynlig närvaro på gatorna i nästan varje kinesisk stad, förklaras nu förarna som hjältar. I hela Kina möter minst 760 miljoner människor – nästan en tiondel av världens befolkning – någon form av karantän. Begränsningarna är särskilt stränga i Wuhan, där regeringens ansträngningar för att innehålla viruset har barrikaderat de flesta av stadens 11 miljoner invånare i sina hem. Om ni vill ha ett perspektiv på hur många människor det är så har vi totalt lite över 10 miljoner invånare i hela sverige.

Varje hushåll kan skicka ut någon för nödvändigheter bara en gång var tredje dag. Många invånare vågar inte alls utanför av rädsla för infektion. Av de mer än 2 200 dödsfallen och nästan 75 000 infektioner kopplade till det nya viruset har majoriteten varit i Wuhan. Men människor måste fortfarande äta –  så leveransförare befinner sig på gatan varje dag. När Wuhan och resten av Kina väntar, har de blivit landets viktigaste livlina och transporterar färskt kött, grönsaker och andra förnödenheter till dem som behöver dem.